av2018男人天堂

av2018男人天堂

少阴篇第三十二节云∶“少阴病,咽中伤生疮,不能言语,声不出者,苦酒汤主之。 本邑于姓媪,劳热喘嗽,医治数月,病益加剧,不能起床,脉搏近七至,心中热而且干,喘嗽连连,势极危险。

一剂煎两次,共分五次服,日尽一剂,三剂后吐必止,便必顺。苦酒即今之醋,醋调生半夏末外敷原可消疮,不必皆攻之使破之。

 至硫黄,诸家本草谓其能使大便润、小便长,西人谓系轻泻药之品,是其性热而能通,故以治寒痢最宜也。愚孙,年九岁,于正月下旬感冒风寒,两三日间,表里俱觉发热。

至黄在原方中,原以痰饮既开、自觉气不足者加之。为疏方用拙拟活络效灵丹,加怀牛膝五钱,红花钱半,虫五个。

然其所以呼吸顿停者,非咽喉杜塞,实觉胸膈杜塞也。 又拙拟从龙汤方,治服小青龙汤后喘愈而仍反复者。

愚于诸药多喜生用,欲存其本性也。盖其临盆努力之时,致上焦清阳下陷,故产后遂发寒热,至服生化汤而愈者,全赖川芎升举清阳之力也。

Leave a Reply