trc20官网

trc20官网

遂得下润于膀胱,而膀胱仍不受也,乃自流于阴器而出矣。但邪之中人,必乘人气之虚而入,倘人之肝气不虚,则木邪何从而入哉。

再用十剂,永不再发。夫肾火之盛,由于肾水之衰也。

明是心气之伤,截流而断塞也。不知喜主心,而喜极反至伤心。

治法必须补心包以生胃土,补命门以生脾土也。夫盐能补肾,何便杀人?

火欲外出,遇寒遏抑之则火不得出而内藏。无如世人动辄言下,讵识下多亡阴,无阴以灌注于五脏七腑、胸腹手足,何所资以为养哉。

加熟地者,以填补肾水,水旺而肺不必去顾肾子之涸,则肺气更安,清肃下行于各府,水生火息,不必治痿而痿自愈也。服此药后,用四君子汤调理而安。

Leave a Reply