58Aⅴ国产精品

58Aⅴ国产精品

 虽古方中之附子,亦偶生用,实系卤水淹透,未经炮熟之附子,亦非采取即用也。病候初次延医服药,竟投以麻、桂、干姜、细辛大热之剂。

 然其病浑名火不归原,其病因原有数端,治法各有所宜,爰详细胪列于下。周身微汗,透出白痧若干而愈。

欲研究鼠疫之治法者,取冉雪峰之书与拙论参观可也。 至除之之法,证之近于热者,可用鸦胆子仁,以治痢之药佐之;近于凉者,可用硫黄末,而以治痢之药佐之。

 至旬日,将药揭下,筋之两端皆长一小疙瘩。 医者皆忌重用凉药,服其药数剂,病转增剧。

盖修园原谓其能导引逆上之火、泛滥之水,下归其宅,故能治痰。连服三剂,忽又遍身出疹,大便又通下,其灼热怔忡烦躁始全愈。

 盖鼠之性能消瘕,善通经络,故以治血瘀贲门成噎膈者极效也。若其脉洪大有力,或弦硬有力,更之病,至病发之时,更觉头疼眩晕益甚,或兼觉心中发热者,此必上升之血过多,致脑中血管充血过甚,隔管壁泌出血液,或管壁少有罅漏流出若干血液,若其所出之血液,粘滞左边司运动之神经,其右半身即偏枯,若粘滞右边司运动之神经,其左半身即偏枯。

Leave a Reply