No2485嫩模森淼小姐姐呀私房浴室真空白衬衣秀惹火身材豪乳诱惑写真32P森淼小姐姐呀秀人网

No2485嫩模森淼小姐姐呀私房浴室真空白衬衣秀惹火身材豪乳诱惑写真32P森淼小姐姐呀秀人网

以是占之,不得道意矣。 始太阳中风,发热而过迫肺金,金投子而避害,故移热于肾水,水为火迫则上升,复凌心位,若汗太多,因而熟寐,汗反为冷湿之气复着太阳经,故发也。

仲景云∶脉浮而紧曰弦。請問天上何故正名此為兩手哉?

小柴胡汤治伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁满,嘿嘿不欲食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身微热,或咳者。觉有病之时,更以粟米大内鼻中,酒服一钱匕,鸡子汤治热盛,狂语欲走。

無道德下愚之人,亦好相觸冒,勝者為右。 善乎,子之問也,得其意。

天怨結有劇,病變不絕,此其悒悒不通,得與子言喜也。太平德君,得天下上書文,悉源其灾異意以報之,其正如神哉。

发汗后,腹胀满者,浓朴人参汤主之。 凡伤寒小产,夏月宜少用醋炭,多有烦闷运死者。

Leave a Reply