99r最新在线精品精品视频

99r最新在线精品精品视频

各末糊丸,桐子大。盖未成者当分邪之在表在里,将成者当分邪之可攻可补,已成者当分脓之作与未作,脓已成者,当分脓之浅深高漫,脓已溃者,当分痛之止与不止。

《痈疽论》云∶溃疡内外皆虚,宜以托里补接为主。又云∶少阴所至为喜笑。

或角弓反张者,水不生木也,六味地黄丸加柴胡、当归,随用补中益气汤,加天麻、钩藤钩,不可直用治风之药。 若唇吻热烈者,用当归膏调柳花散敷之。

若止里虚,去官桂。一小儿臂患疮,久而不敛,肌肉消瘦,日晡体热,此脾气虚而不能生肌肉也,朝用补中益气汤,夕用五味异功散,诸症渐愈;又用托里散、如圣饼而愈。

便秘而呕者,热在脏也,用内疏黄连汤。若密而小便不通,用八正散。

胃气有伤,即当温补,多因此药,停于胸隔,惟觉阴冷作呕沉困者,世人皆谓毒瓦斯攻心,而遂概用之,其鲜有不一小儿手背患此,敷服皆寒凉之剂,腹胀痰喘,泻粪秽臭,余谓脾胃复伤而饮食停滞也,不信,仍服治疮之药而殁。一男子痘愈,而患喘发热恶寒,余用十全大补汤。

Leave a Reply