Vol170筱慧icon苏梅岛旅拍酒店情趣内衣性感写真42P筱慧尤蜜荟

Vol170筱慧icon苏梅岛旅拍酒店情趣内衣性感写真42P筱慧尤蜜荟

治脾胃饮食所滞,生痰上攻,气喘不宁,堵塞不通,吐痰不绝,胸膈胀满,气滞不散,风痰壅盛,气促不安,不问一切老少,年深日浅,受此患者,服之即效。上水二钟,姜五片,枣二枚,煎至一钟,食远热服。

宜分别治之,后另有方。治破伤风,半在表半在里者。

以上数等大便燥结症,非用当归、人参至斤数,难取功效。亦下血块。

然徒引肝之血而不平肝之气,则气逆而不易转,即血逆而不易归也。 若单用雷丸、大黄以迅下之,必有气脱血崩之患矣。

 眉批∶妇科一门,最属难治,不难于用方,难于辨症也。 一应干湿疥,先抓破搽药火考搓。

气结胸胁不利或咳嗽加炒瓜蒌仁、桑白皮。凡酒食所伤,中脘痞塞闷乱,呕吐吞酸,橘皮一两,洗净,新汲水煎服。

Leave a Reply