No4361模特文静儿高叉连体衣配黑丝裤袜半脱露凹凸魔鬼身材诱惑写真65P文静儿秀人网

No4361模特文静儿高叉连体衣配黑丝裤袜半脱露凹凸魔鬼身材诱惑写真65P文静儿秀人网

《本经》治心腹邪气,肠鸣幽幽如走水等疾,皆瘀血内滞而化为水之候。故能破宿生新。

《本经》主身热,腹中积聚邪气,皮中如火烧,烦满。 阳虚阴痿,下部虚寒忌之,以其沉《本经》名白余粮,与太乙余粮功用皆同甘平,无毒。

盖泻痢皆太阴之病,建中专主太阴腹痛也。古名耳实甘温,叶苦辛,小毒。

发明诸药之性轻浮者,皆能入肺散气,灯心、马勃之属皆然,诸家言其性寒,专于劫痰定喘,不知其苦中带辛,寒中带散,是以肺热痰喘,声音不清者宜之。涌吐风痰最快,方用米醋煮真鸭嘴,胆矾末醋调,探吐胶痰即瘥。

实名凤茄发明此花浸酒治风,少顷昏昏如醉,动火之患也。痈疽溃后亦宜渐减,以其能耗胃气也。

发明贝母乃手太阴肺经气分药,兼入手少阴心经。发明白芍药酸寒,敛津液而护营血,收阴气而泻邪热。

Leave a Reply